Gestion durable des terres - Agroécologie - Protection et restauration de la biodiversité - Résilience au changement climatique - Restauration forêts naturelles - Foyers améliorés et combustibles de substitution - Restauration et protection des ressources naturelles - Sécurité alimentaire - Protection de source
Actualité

Fifampiarahaban'ny mpiasan'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ireo fikambanana sy orinasa miara-miasa aminy

Fifampiarahaban'ny mpiasan'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ireo fikambanana sy orinasa miara-miasa aminy

Le jeudi 8 février 2018

Ny alakamisy 8 febroary 2018 no notanterahina teny amin'ny espace Yandy by pass ny fifampiarahaban'ny fianakaviamben'ny Tontolo Iainana. Tamin'izany no nanomezana mari-boninahitra ireo mpiasa rehetra nahafatra-po, ka isan'izany ny mpiasa sasan'ny ANAE araka ny sary eto.